Verkkokauppa
     
Kaikki hinnat ALV 0%

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

BS BeStones Oy
Hiekkamäentie 5
01150 Söderkulla
Y-tunnus 1043217-0

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tomi Härkönen: 010 322 9880

Rekisterin nimi

Bskauppa.com-verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.  Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen.

Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen vuoksi osa tiedoista voi sijaita BS BeStones Oy:n alihankkijoilla.

Rekisterin tietosisältö

- Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, www-osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.
- Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista.
- Käyttäjätunnus ja salasana.

Tietojen säännönmukaiset lähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

- Asiakkaan emoyhtiöltä tai asiakkaalta itseltään Internet-sivujen lomakkeiden kautta, puhelimitse, palautuskortilla, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.
- Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

BS BeStones Oy ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. BS BeStones Oy voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö

BS BeStones Oy käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. Evästeet ovat tarpeellisia kaupasta tilaamisen teknisen toteutuksen kannalta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ("Ylläpitäjä"). Jokaisella ylläpitäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Ylläpitäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää verkkokaupassa Omat tiedot -osiossa nimi- ja osoitetietojaan. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.